Брифінг «Підсумки та стратегічні завдання діяльності Академії Державної пенітенціарної служби у 2016-2017 навчальному році»

13 вересня 2016 року в Академії Державної пенітенціарної служби відбувся брифінг «Підсумки та стратегічні завдання діяльності Академії Державної пенітенціарної служби у 2016-2017 навчальному році».

Ректор Академії Тогочинський О.М. окреслив основні підсумки минулого навчального року та стратегічні завдання діяльності Академії Державної пенітенціарної служби у 2016-1017 навчальному році та особливості освітнього й виховного процесів навчального закладу.

Очільник навчального закладу зазначив, що Академія є вищим навчальним закладом зі специфічними умовами навчання, де одночасно здобувають вищу освіту за державним замовленням та за кошти фізичних, юридичних осіб 1323 курсантів, студентів та слухачів за денною та заочною формами навчання за спеціальністю «Право» та «Психологія». Навчально-виховний процес забезпечують 9 кафедр, де працюють досвідчені науково-педагогічні працівники, серед них заслужені юристи України, 8 докторів наук, 39 кандидати наук, 10 аспірантів. В усіх сферах діяльності навчального закладу широко використовуються сучасні інформаційні технології, створені електронні науково-освітні ресурси відкритого доступу.

Також зупинились на планах на майбутне — акредитація нового напрямку підготовки «Правоохоронна діяльність», відкриття аспірантури та курсів підвищення кваліфікації оперативних працівників місць виконання покарань та слідчих ізоляторів. Ще одне з майбутніх нововведень — створення військової кафедри, відкриття водійських курсів — для можливості отримання курсантами та студентами водійських посвідчень.

Окрім цього, начальник кафедри психології Мірошниченко О.М. представила представникам масмедіа пріоритетні напрямки підготовки майбутніх офіцерів-психологів в Академії Державної пенітенціарної служби, потреба в яких зараз гостро відчувається в нашій країні. Брак офіцерів такого профілю дозволяє говорити про їх високу конкурентоспроможність на ринку праці в будь якому секторі економіки або державного управління, нагальна потреба в яких обумовлена перш за все реформою Державної пенітенціарної служби України. Мірошниченко О.М. наголосила, що стрижнем реформування пенітенціарної системи повинна стати виключно ідея реабілітації засуджених.

Після запитань й відповідей, перший проректор Академії Олійник О.І. гостинно провів екскурсію начальним закладом.

Сектор у зв’язках із засобами масової інформації та громадськістю