Навчально-екзаменаційна сесія слухачів 2-го курсу

У період з 20 лютого 2017 по 11 березня 2017 року відбулась навчально-екзаменаційна сесія слухачів 2-го курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» зі спеціальності 5.03040102 «Правоохоронна діяльність».

Для складання навчально-екзаменаційної сесії прибуло 26 осіб, з яких: 21 слухач навчається за державним замовленням, 5 студентів навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб. Під час навчання останні склали 3 заліки з таких дисциплін:  «Соціологія», «Соціальна педагогіка», «Режим таємності» та 3 іспити: «Історія держави і права зарубіжних країн», «Адміністративне право», «Трудове право». За результатами екзаменів сесію на «добре» та «відмінно» склали 10 слухачів. Рівень абсолютної успішності курсу за сесію становить 100 %, якість успішності – 61,9%.

Лекційні, практичні, семінарські заняття проводились професорсько-викладацьким складом Академії, під час яких слухачі отримали змістовні знання, поради для застосування на практиці та розширили свій кругозір.

Відповідно до плану виховної роботи куратором курсу капітаном внутрішньої служби Петриком Дмитром Петровичем проводились заходи навчально-виховного характеру. Так, 8 березня в Міжнародний день прав жінок та миру Дмитро Петрович привітав жіночу половину курсу та запропонував усім слухачам відвідали РК «Базис» для гри в боулінг. Даний захід відбувся в гарному настрої, слухачі отримали позитивні емоції та змогли добре відпочити.

Факультет заочного, контрактного навчання та підвищення кваліфікації працівників