Навчально-екзаменаційна сесія 2-го курсу заочного навчання

У період з 12 по 26 березня 2018 року відбулась навчально-екзаменаційна сесія слухачів та студентів 2-го курсу заочного навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право». Для складання навчально-екзаменаційної сесії прибуло 58 осіб, з яких 40 слухачів навчаються за кошти державного бюджету, 18 студентів навчаються за кошти фізичних, юридичних осіб. Під час навчання слухачі та студенти склали 3 заліки: «Режим таємності», «Основи загального і спеціального діловодства», «Соціологія» та 3 іспити: «Конституційне право України», «Політологія», «Українська мова (за професійним спрямуванням)». За результатами екзаменів сесію на «добре» та «відмінно» склали 11 осіб. Рівень абсолютної успішності курсу за сесію становить 100 %, якість успішності – 51,8 %.

Науково-педагогічний склад Академії проводив лекційні, практичні, семінарські заняття, під час яких слухачі та студенти отримали ґрунтовні знання, поради для застосування на практиці та розширили свій кругозір.

22 березня куратором курсу капітаном внутрішньої служби Петриком Дмитром Петровичем після навчальних занять для слухачів та студентів 2-го курсу було організовано відвідування обласного академічного українського музично-драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка, де переглянули комедію «Про… сенс існування».

Всі отримали позитивні емоції та добре відпочили.

Факультет заочного, контрактного навчання та підвищення кваліфікації працівників