Перший насичений день роботи ІІІ Міжнародного круглого столу

Добігає кінця перший дуже насичений день роботи ІІІ Міжнародного круглого столу «Кримінальне право: традиції та новації», присвячений видатному вченому, Герою України, академіку В.В. Сташису. Сьогодні близько 140 науковців з України, Польщі, Грузії,  Республіки Башкортостан, Казахстану та Білорусі  працювали в рамках трьох пленарних платформ.

Відкрив роботу пленарних платформ ректор Академії Державної пенітенціарної служби О.М. Тогочинський. Він зауважив: «Ми прагнемо не тільки зробити доступною для вчених, практичних працівників-юристів та студентства інформацію про реалізацію правової реформи у світі та в Україні, показати ретроспективу й сучасний стан розвитку юридичної науки, вказати на зв’язок теорії і практики, гармонізацію національного законодавства з міжнародним правом, обговорити інші практичні проблеми, а й сприяти встановленню та закріпленню в подальшому наукових, ділових та особистих контактів між юристами України й інших держав, розширенню наукових зв’язків колег, що займаються спорідненою правовою проблематикою».

Перший день відзначився підписанням трьох договорів про співпрацю між Академією Державної пенітенціарної служби та Науково-дослідним інститутом вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса, Харківським національним університетом внутрішніх справ, Луганським державним університетом внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. Також відбулось підписання меморандуму про співпрацю між Академією Державної пенітенціарної служби та Харківським національним університетом радіоелектроніки.