100 річчя Української революції

З метою вшанування традиційного прагнення українського народу до створення незалежної і соборної України 07 листопада науково-педагогічними працівниками кафедри теорії та історії держави і права, конституційного права було організовано та проведено круглий стіл «Українська революція 1917–1921 рр.: причини та уроки». До заходу була залучена аудиторія магістрантів 351групи Академії, найактивнішими з них були Анохіна К.Є., Головенко В.В., Полюшкевич І.В., Семенцова О.А., Семіцкий В.М., Сморжевський О.С., Соловей В.Ю., Юрченко К.Є.

Процес розбудови незалежної Української держави потребує узагальнення всього досвіду, накопиченого українським народом, адже колізії сучасного державотворення в Україні багато в чому подібні до проблем, які постали перед творцями української державності в період визвольних змагань 1917–1921 рр.