Актуальні_проблеми_адміністративного_права_і_процесу_-_Робоча_програма

Актуальні_проблеми_кримінально-правової_політики_України_-_Навчальний_контент

Актуальні_проблеми_фінансового_права_-_Робоча_проограма

Акутальні_проблеми_судочинства_-_Робоча_програма

Атуальні_проблеми_кримінально-виконавчої_політики_України

Методика_та_методологія_проведення_кримінологічних_досліджень_-_Навчалний_контент

Методика_та_методологія_проведення_кримінологічних_досліджень_-_Робоча_програма

Методологія наукових досліджень – Робоча програма

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ПІДГОТОВКИ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ 081 ПРАВО

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА підготовки доктора філософії 

Основи_педагогічної_діяльності_та_педагогічна_майстерність_-_Робоча_програма

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ

Юридична психологія – Робоча програма