Програми вступних випробувань 2022Бакалавр

Магістр

 

 

Програма єдиного вступного іспиту  Іноземна мова

Програма єдиного фахового вступного випробування 081 «Право» Право та загальні правничі компетенції

Програма додаткового вступного випробування 262 «Правоохоронна діяльність» Кримінологія

Програма фахового вступного випробування 262 «Правоохоронна діяльність» Кримінальне право, кримінально-виконавче право, адміністративне право та кримінальний процес

Програма комплексного фахового вступного випробування  053 «Психологія»

Програма додаткового вступноговипробування 053 «Психологія» Основи психологii

Програма додаткового вступного випробування з «Теорії держави і права»  для осіб, які вступають на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавр з іншої спеціальності для вступу на навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право»

Аспірантура

 

Програма вступного випробування зі спеціальності 081 «ПРАВО»

Програма вступного випробування 081 «ПРАВО» з дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА» (англійська, німецька, французька)

Програма додаткового вступного випробування зі спеціальності 081 «ПРАВО»