Факультет пробаціїПоложення про факультет пробації Академії ДПтС

Факультет пробації Академії Державної пенітенціарної служби є одним із провідних підрозділів навчального закладу, який забезпечує реалізацію навчальних планів з підготовки висококваліфікованих фахівців для підрозділів кримінально виконавчої служби України.

Викладання теоретичних і практичних дисциплін на факультеті проводиться на самому високому рівні в дусі академічних традицій вищої освіти.

Спираючись на кращі вітчизняні традиції підготовки кадрів вищої кваліфікації академічної освіти, факультет формує у курсантів фахові компетенції, які відповідають стандартам світових центрів підготовки фахівців кримінально-виконавчої системи та запитам практичних підрозділів органів пробації.

Факультет відрізняє висока якість викладання навчальних дисциплін, яка базується на високому професійному рівні професорсько-викладацького складу. Серед викладачів факультету – професіонали-практики, працюючі в органах пробації співробітники, міжнародні та національні експерти, які беруть участь у розробці програм і проектів.

Особлива увага приділяється формуванню комунікативних навиків. Однією із переваг факультету є формування в процесі підготовки навиків лідерства, переконання, створення команд і робота в них, професійне ведення переговорів, самопрезентація, публічних виступів та багато інших, які значно підвищують ефективність і результативність діяльності органів пробації.

На факультеті пробації інтенсивно ведеться наукова робота. Провідні вчені факультету постійно проводять такі наукові заходи як, круглі столи, науково-практичні семінари та конференції. Курсанти факультету також приймають активну участь у науковій діяльності і під керівництвом поважних науковців також ідуть у світ науки. Досвідчений професорсько-викладацький склад постійно публікує результати наукових пошуків у фахових та інших науково-практичних виданнях регіонального, національного та міжнародних рівнях.

Керівництво факультету

Шамрук О.П.

Начальник факультету пробації

полковник внутрішньої служби

Шамрук Олег Павлович

Ткач

Заступник начальника факультету пробації

підполковник внутрішньої служби

Ткач Анатолій Миколайович