Залуговська Ганна Петрівна

старший викладач кафедри

капітан внутрішньої служби

ORCID: 0000-0003-2258-5073

Біографічна довідка 

Закінчила у 2016 році Академію Державної пенітенціарної служби за спеціальністю «Право».

Наукові інтереси: проблемні аспекти проходження служби особами рядового та начальницького складу ДКВС України; особливості адміністративно-правового регулювання проходження служби в органах і установах ДКВС України; реформування пенітенціарної системи України.

Публікації останніх років:

1. Залуговська Г.П. Особливості проходження служби в пенітенціарній системі України. Кримінально-виконавча система України та її роль в розбудові правової і соціальної держави: матеріали I науково-практичної конференції курсантів, студентів, слухачів та молодих дослідників (м. Чернігів, 12 квітня 2017 р.).  м. Чернігів: Міністерство юстиції України,  Академія Державної пенітенціарної служби. С. 59-61.  

2. Залуговська Г.П., Ткаченко О.Г. Напрямки реформування державної кримінально-виконавчої служби України. Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів:  матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю Інституту управління та права (м. Запоріжжя, 20 травня 2017 р.). м. Запоріжжя: «Просвіта», 2017. С. 224-225.

3. Ткаченко О.Г.,Залуговська Г.П. Ґенеза кримінально-виконавчої політики України. Інтеграція юридичної освіти, науки і практики як основа сталого розвитку кримінально-виконавчого законодавства України: : матеріали міжнародної (заочної) науково-практичної конференції (м. Чернігів, 12-13 жовтня 2017 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2017. С. 347–350. 

4. Залуговська Г.П., Ткаченко О.Г. Антикорупційна політика в органах та установах державної кримінально-виконавчої служби України. Кримінально-виконавча система України та її роль в розбудові правової і соціальної держави: матеріали ІІ заочної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 20 квітня 2018 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2018. С. 349–354.

5. Ткаченко О. Г., Залуговська Г. П. Добір та підготовка кадрів як передумова професійної компетентності осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України. Кримінально-виконавча система України та її роль у розбудові правової і соціальної держави: матеріали IV заоч. наук.-практ. конф. (Чернігів, 25 квіт. 2019 р.). Чернігів :Академія ДПтС, 2019. С.134-137.

6. Ткаченко О., Залуговська Г. Добір та підготовка як складові професійної компетентності персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України.  Науковий вісник Сіверщини. Серія : Право. 2019. № 1 (6). С. 58-69.

7. Залуговська Г. Проходження служби науково-педагогічними працівниками у специфічній модифікації державної служби – Державній кримінально-виконавчій службі України. Юридичний науковий електронний журнал. 2019. №5. С.161-163.

8. Залуговська Г. П. Детермінанти виникнення інституту проходження служби в Державній кримінально-виконавчій службі України. Розвиток державності та права в Україні: реалії та перспективи: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 18-19 верес. 2020 р.). Львів : Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2020. С.96-98.

9. Залуговська Г. Особливості правового та соціального захисту науково-педагогічних працівників, які проходять державну службу особливого характеру в Державній кримінально-виконавчій службі України. Прикарпатський юридичний вісник. 2020. Вип. 1 (30). С.77-80.

10. Залуговська Г. Правовий статус осіб рядового і начальницького складу державної Кримінально-виконавчої служби України в системі реформування пенітенціарної системи України. Evropsky politicky a pravni diskurz. 2020.  Vol. 7. Iss. 6. С. 359-363.

11. Залуговська Г.П. Правове регулювання проходження служби в Державній кримінально-виконавчій службі України. Новітні тенденції сучасної юридичної науки: матеріали наук.-практ. конф. (Дніпро, 4-5 груд. 2020 р.). Дніпро: ГО «Правовий світ», 2020. С. 109-111.

12. Залуговська Г.П. Зарубіжний досвід добору пенітенціарного персоналу та можливість його використання у вітчизняній пенітенціарній системі: Правова держава: напрямки та тенденції розбудови в Україні: матеріали міжнар. наук.-практ.конф. (Одеса, 07-08 травня 2021р.). Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2021. С.78-81.

13. Ткаченко О.Г., Залуговська Г.П. Застосування закордонного досвіду під час підготовки офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання. Актуальні напрями професійної підготовки офіцерів у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання: монографія / под ред. Аніщенко В.О., Єрмака С.М., Шеремети О.П. та ін. Чернігів: Академія Державної пенітенціарної служби, 2021. С.226-254).

14. Залуговська Г.П., Ткаченко О.Г. Низький соціальний захист персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України як детермінант корупційних ризиків у пенітенціарній системі України. Актуальні проблеми запобігання та протидії корупції: тези І Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 28 жовтня 2021 року). Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2021. С. 127-128.

15. Залуговська Г. Використання міжнародного досвіду в системі добору пенітенціарного персоналу України. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. 2021. № 2 (13). С.67-78.

16. Залуговська Г.П. Актуальні питання службової дисципліни в органах і установах Державної кримінально-виконавчої служби України. Теоретичні та практичні проблеми реалізації норм права: матеріали VII міжнар наук. конф. (Кременчук, 21-22 січня. 2022 р.). Кременчук: Видавничий дім «Гельветика», 2022. С. 164-166.

17. Залуговська Г. Особливості нормативно-правового забезпечення службової дисципліни в органах і установах Державної кримінально-виконавчої служби України. Київський часопис права. 2021. № 4. С.185-189.