Пеховський Андрій Юрійович

професор кафедри, кандидат юридичних наук

Біографічна довідка  Пеховський А Ю 160х200

у 2001 році закінчив Сімферопольський юридичний технікум за спеціальністю «Правознавство» і здобув кваліфікацію юриста.

у 2005 році закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юриста.

у 2014 році закінчив Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юриста.

у 2017 році у Запорізькому національному університеті захистив дисертацію за спеціальністю «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» та здобув науковий ступінь кандидата юридичних наук.

Публікації останніх років:

  1. Пеховський А.Ю. Перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом як об’єкт адміністративно-правового регулювання / А.Ю. Пеховський // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – № 4. – 2015. – С.158-164.
  2. Пеховський А.Ю. Особливості застосування заходів адміністративної відповідальності за порушення правил перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом/ А.Ю. Пеховський // Порівняльно-аналітичне право: електронне наукове фахове видання. – №5. – 2015. – С. 209-212 П Електронний ресурс: режим доступу http://www.pap.in.ua/5_2015/62.pdf.
  3. Пеховський А.Ю. Підстави адміністративної відповідальності за порушення правил перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – №37.- Том 2. – 2016. – С. 134-138.
  4. Пеховський А.Ю. Міжнародні стандарти встановлення відповідальності за порушення правил перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом / А.Ю. Пеховський // The scientific heritage No 6 (6) (2016). – P.l.The scientific heritage (Budapest, Hungary) – C. 125-129.
  5. Пеховський А.Ю. Державна інспекція з безпеки на морському та річковому транспорті як суб’єкт адміністративно-деліктної юрисдикції А.Ю. Пеховський // Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. – №77. – 2016. – С. +
  1. Пеховський А.Ю. Об’єктивізація дослідження адміністративної відповідальності за порушення правил перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом в Україні / А.Ю. Пеховський П Актуальні проблеми охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки в сучасних умовах : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ. 20 листоп. 2015 р.). – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр, справ, 201 5 -С. 297-301.
  2. Пеховський А.Ю. Адміністративно-деліктна юрисдикція Укрморрічінспекції у справах про порушення правил перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом / А.Ю. Пеховський // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: Міжнародна науково-практична конференція, м. Ужгород, 25-26 грудня 2015 р., ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород. – 2015. – С. 167-169.
  3. Пеховський А.Ю. Окремі питання встановлення адміністративної відповідальності за порушення правил перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом І А.Ю. Пеховський П Актуальні питання забезпечення публічної безпеки та правопорядку в сучасних умовах: матер. Всеукр. наук,- практ. конф. (Дніпропетровськ, 25 листопада 2016 р.). – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр., справ, 2015. – С.
  1. Пеховський А.Ю. Окремі питання правового статусу Укрморрічінспекції як суб’єкта адміністративно-деліктної юрисдикції і А.Ю. Пеховський // Місце юридичних наук у формуванні правової культури сучасної людини: Міжнародна науково-практична конференція, м. Запоріжжя, 23-24 грудня 2016 р. – Запоріжжя, «Істина». – 2016. – С.