Матвійчук Валентин Петрович

доцент кафедри

кандидат педагогічних наук, доцент

ORCID: 0000-0002-5890-8383

Біографічна довідка

у 1994 році закінчив Інститут прикордонних військ України.

У 2009 році закінчив ад’юнктуру Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.

У 2009 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» за темою: «Педагогічна технологія формування ціннісних орієнтацій у майбутніх офіцерів-прикордонників».

У 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри кінології.

Наукові інтереси: кінологічне забезпечення Державної кримінально-виконавчої служби України.

Публікації останніх років:

  1. «Особливості первинної професійної підготовки молодших інспекторів-кінологів Державної кримінально-виконавчої служби України». Матвійчук В.П., Виноград О.В., Ковальська П.Г. Науковий журнал «Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки» 2022рік.
  2. «Пропозиції по створенню мобільних кінологічних груп Державної кримінально-виконавчої служби України». Матвійчук В.П., Виноград О.В., Доменюк А.М. Науковий журнал «Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право» 2022рік.
  3. «Умови результативного використання кінологічних команд». Матвійчук В.П., Бартєнєва Л.С., Доменюк А.М. Науковий журнал «Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра» 2022рік.
  4. «Шляхи підвищення ефективності кінологічного забезпечення Державної кримінально-виконавчої служби України». Матвійчук В.П., Доменюк А.М., Бартєнєва Л.С. Науковий журнал «Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра». 2022рік.
  5. Всеукраїнська науково-практична конференція «Обґрунтування актуальності навчання кінологічного персоналу ДКВС України» тема: «Особливості організації кінологічної діяльності правоохоронних органів України». Матвійчук В.П., Бартєнєва Л.С. Харківський університет МВС України. 17.11.2021.
  6. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Освітньо-наукове забезпечення діяльності складових сектору безпеки й оборони України» тема: «Особливості освітньої діяльності кафедри кінології та спеціальних дисциплін ТВВ ХФ АДПтС».. Матвійчук В.П., Доменюк А.М. Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького 25.11.2021.
  7. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація вітчизняної правової системи в умовах світової інтеграції» тема: «Окремі аспекти моделі підготовки та діяльності персоналу пенітенціарної системи», Матвійчук В.П., Ковальська П.Г. (м.  Кропивницький, 23-24 червня 2022р.) / Льотна академія НАУ-м. Кропивницький, 2022рік.
  8. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація вітчизняної правової системи в умовах світової інтеграції» тема: «Принципи та фактори результативного використання кінологічних команд», Матвійчук В.П., Бартєнєва Л.С. (м. Кропивницький, 23-24  червня 2022р.) / Льотна академія НАУ-м. Кропивницький, 2022рік.