Красковський Євгеній Михайлович

старший викладач кафедри

Біографічна довідка: Краськовський

У 1997 р. закінчив Академію прикордонних військ України імені Богдана Хмельницького (м. Хмельницький) за спеціальністю «Управління механізованими підрозділами» та здобув кваліфікацію командира механізованого підрозділу.

З 2019 р. навчається на магістратурі Академії Державної пенітенціарної служби (м. Чернігів) з галузі знань 26«Цивільна безпека» за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність».

Наукові інтереси: психологічна, юридична, фахова та фізична підготовка осіб рядового та начальницького складу ДКВС України при виникненні надзвичайних ситуацій в органах і установах виконання покарань.

Публікації останніх років:

2019

  1. Боднар І.В., Красковський Є.М. Надання короткострокових відпусток засудженим як одна зі складових процесу їх виправлення. Перші наукові читання керівника наукової школи «Інтелект» доктора юридичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Богатирьова Івана Григоровича: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Ірпінь, 17 травня 2019 р.). Київ: ВД «Дакор», 2019. С. 50–52.
  2. Красковський Є.М., Мірошник Р.В. Правові підстави та порядок застосування до засуджених фізичної сили, спеціальних засобів та вогнепальної зброї в зарубіжних країнах. Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра. 2019. № 2 (6). С. 73–84.
  3. Іванкевич В.М., Красковський Є.М. Характеристика початкового етапу підготовки засуджених до звільнення. Кримінально-виконавча система України та її роль в розбудові правової і соціальної держави: матеріали V заочної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 25 жовтня 2019 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2019. С. 66–69.

2020

  1. Красковський Є.М., Леоненко О.А., Павлик В.Ю. Окремі аспекти правового регулювання взаємодії установ виконання покарань закритого типу з неурядовими організаціями. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2020: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 23–24 квітня 2020 р.): у двох томах. Т. 1. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. С. 153–156.
  2. Боднар І.В., Красковський Є.М., Леоненко О.А. Захист державних символів під час перебування України у складі Російської імперії. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 3. С. 295–297.
  3. Боднар І.В., Красковський Є.М., Леоненко О.А. Причини та умови вчинення злочинів засудженими до позбавлення волі в кримінально-виконавчих установах закритого типу в сучасних умовах. Issues of Society Development in the Turbulence Conditions: Conference Proceedings of the International Scientific Online Conference Topical (May 30, 2020, Bratislava, Slovak Republic). Bratislava: The School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava, 2020. P. 229–233.
  4. Боднар І.В., Кисельова М.С., Красковський Є.М. Характеристика насильницьких злочинів, які вчиняються в установах виконання покарань. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. 2020. № 3 (11). С. 69–78.

2021

  1. Дробот Д.С., Красковський Є.М., Шевелев К.Є. Особливості боротьби з негативним впливом на поведінку співробітників підрозділів, що здійснюють конвоювання та охорону підсудних і засуджених, як елемент індивідуального запобігання. Вісник Кримінологічної асоціації України. 2021. № 1 (24). С. 168–174.
  2. Красковський Є.М. Щодо вдосконалення кримінально-виконавчого законодавства у сфері застосування спеціальних засобів. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2021: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 22–23 квітня 2021 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2021. С. 87–91.
  3. Боднар І.В., Леоненко О.А., Красковський Є.М. та ін. Тактико-спеціальна підготовка персоналу груп швидкого реагування установ виконання покарань та воєнізованих формувань ДКВС України: навчально-методичний посібник. Чернігів: Академія ДПтС, 2021. 116 с.