Інститут підвищення кваліфікації персоналу ДКВС УкраїниДіяльність факультету підвищення кваліфікації персоналу ДКВС України спрямована на формування нового мислення і професійної культури персоналу, навчання його сучасним формам і методам роботи в процесі реформування кримінально-виконавчої системи України.

Основними завданнями факультету є задоволенням потреб слухачів в інтелектуальному, культурному і моральному розвитку, удосконалення професійної кваліфікації та підготовки відповідно до сучасних вимог та викликів; підвищенням якості науково-методичного супроводу основних програм професійного навчання, що реалізуються на факультеті, і посиленням їх практичної спрямованості; подальшим розвитком матеріально-технічної бази, поліпшенням умов для проживання слухачів, що навчаються на факультеті.

Необхідно не просто підготувати професійного фахівця, але і зробити все необхідне, щоб він володів високими громадянськими якостями, був аналітично, духовно і фізично розвинений, міг під час служби в повному обсязі використовувати отримані знання та вміння.

На факультеті проводиться підвищення кваліфікації та первинна професійна підготовка персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України більш ніж по 20 категоріям працівників.

Сьогодні факультет є сучасним, динамічним навчальним підрозділом Академії, де постійно удосконалюється освітній процес для найбільш повного і якісного задоволення потреб Державної кримінально-виконавчої служби України в підвищенні професійного рівня її персоналу.