Дрижак Віктор Володимирович

професор кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент

ORCID: 0000-0002-5062-3789

Біографічна довідка Дрижак

У 1989 році закінчив Чернігівський педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка

Автор понад 70 наукових праць.

Публікації останніх років:

Публікації останніх років:

 1. Дрижак В.В., Єрмак С.М. Практична підготовка здобувачів вищої освіти як фактор ефективності компетентнісного підходу у професійній підготовці фахівців. – Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка [Текст]. Вип. 125 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; гол. ред. Носко М.О. – Чернігів: ЧНПУ, 2015. – 432 с. (Серія: Педагогічні науки). С.142-147.
 2. Дрижак В.В., Єрмак С.М. Формування культури самопрезентації тренінгів. – Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка [Текст]. Вип. 130 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; гол. ред. Носко М.О. – Чернігів: ЧНПУ, 2015. – 372 с. (Серія: Педагогічні науки). С.313-316.
 3. Дрижак В.В. Основні новації закону України «Про вищу освіту». – Модернізація системи вищої освіти в контексті закону України «Про вищу освіту» / Всеукраїнська науково-практична конференція: матеріали виступів (Чернігів, 5 червня 2015 р.) / Чернігівський юридичний коледж ДПтС України. – Чернігів: Десна Поліграф, 2015. – 364 с. С.88-93
 4. Дрижак В.В., Єрмак С.М. Сукупність процедур і заходів забезпечення якості освіти у вищих навчальних закладів. – Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка [Текст]. Вип. 137 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; гол. ред. Носко М.О. – Чернігів: ЧНПУ, 2016. – 364 с. (Серія: Педагогічні науки). С.24-28.
 5. Дрижак В.В., Єрмак С.М. До питання про рівні та ступені вищої освіти, а також їх відповідність рівню національної рамки кваліфікацій. – Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка [Текст]. Вип. 140 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; гол. ред. Носко М.О. – Чернігів: ЧНПУ, 2016. – 428 с. (Серія: Педагогічні науки). С.8-11.
 6. Дрижак В.В., Єрмак С.М. Автономія вищого навчального закладу як фактор забезпечення якості вищої освіти. – Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка [Текст]. Вип. 142 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; гол. ред. Носко М.О. – Чернігів: ЧНПУ, 2017. – 248 с. (Серія: Педагогічні науки). С.40-44.
 7. Дрижак В.В., Єрмак С.М. Курсантське та студентське самоврядування як фактор удосконалення навчально-виховного процесу. – Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка [Текст]. Вип. 144 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; гол. ред. Носко М.О. – Чернігів: ЧНПУ, 2017. – 440 с. (Серія: педагогічні науки). С. 30-33.
 8. Дрижак В.В., Єрмак С.М. До питання про види, структуру та форми здобуття освіти в контексті  Закону України «Про освіту.//Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка [Текст]. Вип. 151 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; Гол. ред. Носко М.О. Чернігів: ЧНПУ, 2018. 336 с. (Серія: Педагогічні науки). С.58-62.
 9. Дрижак В.В., Разумейко Н.С., Педорич А.В. Подолання антисоціальної поведінки підлітків шляхом застосування методу взаємодопомоги ровесників.//Dryzhak V.V., Razumeiko N.S., Pedorych A.V. Overcoving of antisocial behavior of teenagers by appligation of the  method  of mutualaid of peers/. Scientific Journal Virtus,  Issue # 20, Part 1, January, 2018.  216 p.
 10. Дрижак В.В. Деякі аспекти страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю або здоров’ю людей. // Правові, соціальні та екологічні аспекти захисту довкілля: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Чернігів, 19 квіт. 2018 р.) / [ред кол.: Ніщимна С.О., Аніщенко В.О., Пузирьов М.С.] ; Міністерство юстиції України, Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів, 2018. 122 с. С.12-17.
 11. Назаріна А.Я., Дрижак В.В. До питання про правові аспекти охорони навколишнього природного середовища в сучасних умовах. // Правові, соціальні та екологічні аспекти захисту довкілля: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Чернігів, 19 квіт. 2018 р.) / [ред кол.: Ніщимна С.О., Аніщенко В.О., Пузирьов М.С.] ; Міністерство юстиції України, Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів, 2018. 122 с. С.62-66.
 12. Шишова А., Дрижак В.В. Система екологічно-правових гарантій як фактор забезпечення  екологічних прав громадян України.//Правові, соціальні та екологічні аспекти захисту довкілля: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Чернігів, 19 квіт. 2018 р.) / [ред кол.: Ніщимна С.О., Аніщенко В.О., Пузирьов М.С.] ; Міністерство юстиції України, Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів, 2018. 122 с. С.99-104.
 13. Дрижак В.В., Єрмак С.М. Професійний розвиток та підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників як фактор забезпечення якості  освіти. //Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка [Текст]. Вип. 153 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; Гол. ред. Носко М.О. Чернігів: ЧНПУ, 2018. 172 с. (Серія: Педагогічні науки). С.26-32. (фахова).
 14. Дрижак В.В., Разумейко Н.С., Педорич А.В. Про методи активізації пізнавальної активності здобувачів освіти у відомчому вищому навчальному закладі зі специфічними умовами навчання. //Dryzhak V.V., Razumeiko N.S., Pedorych A.V. /.Virtus: Scientific Journal /Editor-in-Chief M.A/ Zhurba – June # 25,  2018. – P. 100-104.
 15. Дрижак В.В., Єрмак С.М. Про особливості організації та здобуття спеціалізованої освіти в Україні в контексті Закону України «Про освіту».//Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка [Текст]. Вип. 155 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; Гол. ред. Носко М.О. Чернігів: ЧНПУ, 2018. 336 с. (Серія: Педагогічні науки). С.114 – 118.
 16. Дрижак В.В. Короткий термінологічний словник з курсу «Основи наукових досліджень».– Чернігів, 2018.- 16 с.
 17. Конспект лекцій з курсу: «Основи педагогіки». Чернігів: Академія ДПтС, 2018. 144 с.
 18. Основи наукових досліджень.// Навчально-методичний посібник для самостійної роботи курсантів, студентів, слухачів. Чернігів: Академія ДПтС, 2018. 128 с.
 19. Практикум з курсу: «Основи наукових досліджень».  Чернігів: Академія ДПтС, 2018. 134 с.
 20. Збірка задач та вправ з курсу «Основи педагогіки». Чернігів: Академія ДПтС, 2018. 20 с.
 21. Дрижак В.В. Діяльність органів пробації як фактор подальшої підтримки  пенітенціарної реформи.//Права і свободи людини  та їх забезпечення в умовах несвободи: матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (Чернігів, 01 листопада 2018 року) Чернігів: Академія ДПтС,  2018.  С. 83 – 86.
 22. Дрижак В.В. До питання про ювенальну пробацію та програми роботи з неповнолітніми.//Кримінально-виконавча система та її роль у розбудові правової і соціальної держави: матеріали ІІІ заочної наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 27 лист. 2018 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2018. С. 104-109.
 23. Картун Т.В.  Дрижак В.В. Соціальний педагог як суб’єкт центрів служби пробації.//  Кримінально-виконавча система та її роль у розбудові правової і соціальної держави: матеріали ІІІ заочної наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 27 лист. 2018 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2018. С. 164-168.
 24. Конопля Ю.М., Дрижак В.В. Про особливості організації науково-дослідницької діяльності здобувачів вищої освіти у вищому  навчальному закладі зі специфічними умовами навчання.//       Кримінально-виконавча система та її роль у розбудові правової і соціальної держави: матеріали ІІІ заочної наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 27 лист. 2018 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2018. С. 181-185.
 25. Рождественська Б.І., Дрижак В.В. Про впровадження активних методів навчання у  підготовці фахівців для Державної кримінально-виконавчої служби України.//Кримінально-виконавча система та її роль у розбудові правової і соціальної держави: матеріали ІІІ заочної наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 27 лист. 2018 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2018. С. 329-334.
 26. Тогочинський О.М., Дрижак В.В. Практикум з основ наукових досліджень: навч.-метод. посіб. Чернігів: Академія ДПтС, 2019. 179 с.
 27. Тогочинський О. М., Дрижак В. В. Основи педагогіки (конспект лекцій): навч.-метод. посіб. Чернігів: Академія ДПтС, 2019. 181 с.
 28. Дрижак В.В., Єрмак С.М. «Освіта дорослих у контексті концепції розвитку  педагогічної освіти».//Вісник національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка [Текст]. Вип. 158 / Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка; Гол. ред. Носко М.О. Чернігів: ЧНПУ, 2019. 320 с. (Серія: Педагогічні науки). С.15 – 20.
 29. Дрижак В.В. Кейс-метод як фактор підвищення ефективності підготовки фахівців для органів та установ Державної кримінально-виконавчої служби України. /Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки: науковий журнал / Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2018, №1 (1).178 с. С. 58-69.
 30. Дрижак В.В. Особливості здійснення освіти дорослих в сучасних умовах. /Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки: науковий журнал / Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2018, №2.
 31. Дрижак В.В., Єрмак С.М. «Індивідуалізація освітнього процесу  як фактор підвищення ефективності якості освітньої діяльності».//Вісник національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка [Текст]. Вип. 4/160 / Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка; Гол. ред. Носко М.О. Чернігів: ЧНПУ, 2019. 272  с. (Серія: Педагогічні науки). С. 64–68.
 32. Дрижак В.В. До питання про сучасну структуру освіти в Україні. // Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук –2020:матеріали міжнар. наук. – практ. конф. (м. Чернігів, 23 – 24 квіт. 2020 р.) : у двох томах. Т. 1 / гол. ред.: О. М. Тогочинський. Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. 315 с. С. 10-13.
 33. Дрижак В.В., Єрмак С.М. Використання кейс-методу для підготовки майбутніх фахівців служби пробації. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка. Вип. 8/164/ Гол. ред. Носко М.О. Чернігів: НУЧК імені Т.Г.Шевченка, 2020. 376 с. (Серія: Педагогічні науки). С.161-166.
 34. Дрижак В.В., Єрмак С.М. Освіта дорослих як одна із складових системи освіти. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка. Вип. 12/168/ Гол. ред. Носко М.О. Чернігів: НУЧК імені Т.Г.Шевченка, 2021. 376 с. (Серія: Педагогічні науки). С.29-33.
 35. Дрижак В.В. Забезпечення якісної підготовки фахівців шляхом практичного навчання здобувачів вищої освіти.//Аніщенко В.О. та інш Актуальні напрями професійної підготовки офіцерів у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання. Монографія. Чернігів.2021. Академія ДПтС. 315.с., С.189-202.