Кафедра фізичної підготовкиКафедра фізичної підготовки – це базовий структурний підрозділ Академії Державної пенітенціарної служби, що провадить освітню, методичну, наукову, спортивно-масову, виховну діяльність.

Кафедра фізичної підготовки забезпечує викладання дисциплін «Фізичне виховання» та «Спеціальна фізична підготовка».

Метою викладання навчальних дисциплін є формування знань, умінь та навичок щодо управління фізичним розвитком людини засобами фізичного виховання, застосовувати набуті здібності в життєдіяльності майбутніх фахівців.

Основним завданням вивчення дисциплін є:
– формування у курсантів та студентів основ теоретичних знань, практичних та методичних здібностей (умінь і навичок) з фізичного виховання, як компонентів їх повноцінної, гармонійної та безпечної життєдіяльності;
– набуття досвіду в застосуванні здобутих цінностей у продовж життя в особистій, навчальній, професійній діяльності, в побуті і в сім’ї;
– забезпечення належного рівня розвитку показників їх функціональних та морфологічних можливостей організму, фізичних якостей, рухових здібностей, працездатності;
– підготовка та участь курсантів та студентів у різноманітних спортивних заходах;
– сприяння розвитку професійних, світоглядних та громадянських якостей курсантів та студентів.